POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

KATEDRA ELEKTRYFIKACJI
I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA

DEPARTMENT OF THE ELECTRICAL ENGINEERING
AND PROCESS CONTROL IN MINING

Wersja polska

English version

Data aktualizacji: 28.04.2010 r.UWAGA!!!

Aktualna witryna Katedry znajduje się obecnie na serwerze Politechniki Śląskiej