Ogólnostowarzyszeniowa Sekcja
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej

Stowarzyszenia Elektryków Polskich
44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25
tel./faks 032 231 28 76; tel. 032 231 14 30; 032 237 16 88